DANI OTVORENIH VRATA HSUIR-a

Pozivamo vas na Dane otvorenih vrata Hrvatskog saveza udruga invalida rada u razdoblju od 12. do 14. lipnja 2013. godine, Hrgovići 47, od 10:00-15:00 sati

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na „Dane otvorenih vrata HSUIR-a“ u želji da svim zainteresiranim invalidima rada, ostalim osobama s invaliditetom te građanima pružimo detaljne informacije o radu HSUIR- i njegovih 36 temeljnih udruga. HSUIR će dijeliti glasilo Informacije, leteke, brošure, pružat će besplatnu pravnu pomoć. Ujedno ćemo predstavit trogodišnji program „Klubovi – podrška kvaliteti življenja invalida rada”