Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

TIJELA UPRAVLJANJA

Predsjedništvo

Predsjedništvo Saveza je izvršno tijelo Skupštine i broji trinaest (13) članova koje iz redova zastupnika bira Skupština, a obavlja poslove i zadatke između dvije sjednice Skupštine

Nadzorni odbor

Skupština na prijedlog Predsjednika bira Nadzorni odbor od tri člana i tri zamjenika, koji ne mogu biti članovi Predsjedništva, ali su obvezno članovi neke od udruga Saveza

Predsjednik

Predsjednik Saveza je predsjednik Skupštine i Predsjedništva. Bira se na Izbornoj Skupštini na prijedlog Predsjedništva odnosno na pismeni prijedlog najmanje 10 (deset) zastupnika

Skupština

Skupština je najviše tijelo Saveza koju čine zastupnici udruga članica invalida rada, županijskih udruga invalida rada i drugih udruga osoba s invaliditetom – članica Saveza