Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O nama

Hrvatski savez udruga invalida rada (HSUIR) je nestranačka, dragovoljna i neprofitabilna udruga s humanitarnim ciljevima u koju se udružuju županijske, gradske i općinske udruge invalida rada, radi promicanja, ostvarivanja i usklađivanja pojedinačnih, osobnih i zajedničkih interesa

Hrvatski savez udruga invalida rada - HSUIR je osnovan 10. listopada 1967. godine kao reakcija na tadašnje društvene probleme i sve teži položaj invalida rada. Broj i sastav udruga članica HSUIR-a, ovisno o društvenim okolnostima mijenjao se tijekom dosadašnjeg djelovanja. U HSUIR je učlanjeno 33 udruge članice s preko 22 000 članova. Prema službenim podacima broj invalida rada u Republici Hrvatskoj danas iznosi 110 000. HSUIR je članica i jedan od osnivača Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH, putem kojeg zajedno s predstavnicima ostalih saveza djeluje u cilju izmjene zakonodavne regulative i poboljšanja kvalitete življenja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. HSUIR je članica i Međunarodne organizacije tjelesnih invalida - FIMITIC radi uključivanja u međunarodni pokret osoba s invaliditetom, a posebno invalida rada. Jedan od osnovnih ciljeva Saveza je promicanje i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti invalida rada, te ostalih osoba s invaliditetom. Isto tako Savez prati, analizira i razmatra stanje, primjenu i promjenu svih propisa koji se odnose na invalide rada, te se zalaže za kvalitetno i pravodobno ostvarivanje njihovih prava, kao i što predlaže nadležnim državnim i drugim tijelima donošenje mjera, zakonskih i drugih propisa za unapređenje njihovog pravnog, socijalnog i ekonomskog položaj. Sabor Republike Hrvatske na svojoj sjednici održanoj dana 13. veljače 2009. godine donio je Odluku o proglašenju "Nacionalnog dana invalida rada Hrvatske" - 21. ožujka "Narodne novine", broj 24/09.

PRAVNA POMOĆ

U HSUIR-u već dugi niz godina funkcionira služba pravne pomoći koja iz godine u godinu opravdava svoje postojanje, a po svom sadržaju svodi se na sastavljanje tužbi, žalbi, raznih podneska ili predstavki, kao i drugih pismenih i usmenih intervencija u korist zaštite našeg člana - invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, udruga invalida rada, te ostalih udruga i saveza. Valja naglasiti da navedene usluge obuhvaćaju razna pravna područja kao što je: mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, radne odnose, zapošljavanje, socijalnu skrb, stambene odnose, imovinsko pravna pitanja, kao i pitanja u vezi povlastica koje osobe s invaliditetom mogu ostvariti.

EDUCIRANJE I INFORMACIJE

Od samog početka djelovanja HSUIR-a sve su više sazrijevala saznanja i shvaćanje o neizostavnoj potrebi stalne i sustavne provedbe različitih oblika edukacije i informiranja, kako udruga članica  tako i širokog kruga članstva. Oblici educiranja i informiranja Saveza su: sastanci, sjednice, skupovi, savjetovanje, seminari, tiskane informacije, obilasci udruga članica...

INFORMACIJE

HSUIR-a već 20 godina izdaje svoju publikaciju, glasilo Informacije. U Informacijama možete pronaći sve podatke, djelatnosti i događanja u periodu od četiri mjeseca, a vezano za rad udruga te njihove članove. Glasilo Informacije je jedinstven list koji u potpunosti prati osobe s invaliditetom, njihove potrebe i njihovo djelovanje u matičnim udrugama, pregledno sustavno i sve na jednom mjestu.

MEĐUNARODNA SURADNJA

Predstavlja jednu od neizostavnih i važnih komponenata koja djeluje kao stalni pratilac u ukupnim aktivnostima HSUIR-a. HSUIR ima dugogodišnju suradnju s FIMITIC –om (Međunarodna federacija tjelesnih invalida), čiji je stalni član postao 1993. godine. U Varaždinu je potpisan „Protokol o suradnji“ između Hrvatskog saveza udruga invalida rada (HSUIR), Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) i Mozgáskorlatozottak egyesϋleteinek országos szövetsége (MESOZ).U okviru implementacije Protokola održani su višednevni susreti delegacija HSUIR-a, ZDIS-a, i MESOZ-a u Siofok (2002. g.) u Šibeniku (2003. g.), U Portorožu (2004. g.), u Hèviz-u (2005. g.), u Crikvenici (2006. g.) i na Bledu (2007. g.)

STRUČNA SLUŽBA

Prema Statutu HSUIR-a, zadaća Stručne službe je obavljanje stručnih, materijalno-financijskih, administrativno-tehničkih i drugih poslova i zadataka neophodnih za ostvarivanje programa rada i djelatnosti Saveza, njegovih tijela i radnih skupina.