Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

AKCIJSKI PLAN VIJEĆA EUROPE ZA PROMICANJE PRAVA I POTPUNOG SUDJELOVANJA U DRUŠTVU OSOBA S INVALIDITETOM: POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM U EUROPI 2006. - 2015.