Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZAKLJUČAK NACIONALNOG DANA INVALIDA RADA HRVATSKE 2024. GODINE

Slika: ZAKLJUČAK NACIONALNOG DANA INVALIDA RADA HRVATSKE 2024. GODINE

Nacionalni dan invalida rada Hrvatske obilježen je panel raspravom 21. ožujka 2024. godine u Dugoj Resi

Međunarodni akti kao što su Madridska deklaracija i Madridski međunarodni plan djelovanja u području starenja potaknuli su osvještavanje problema starijih osoba i dali načelni smjer njihovog rješavanja, ali za države članice Ujedinjenih naroda nemaju pravni nego moralno obvezujući karakter. Smjernice utvrđene tim dokumentima vrlo se rijetko dosljedno provode na nižim razinama, iako se odnose na zaštitu prava starijih osoba. Stručna, znanstvena i šira javnost prepoznala je probleme s kojima se susreću starije osobe u zaštiti svojih prava te je pokrenuta inicijativa FIAPA (Federation Internationale des Associations de Personnes Agees) za donošenje Međunarodne konvencije o pravima starijih osoba. Svrha Konvencije sastoji se u promicanju, zaštiti i osiguranju potpunog i jednakog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda za sve starije osobe, te promociji poštivanja njihovog urođenog dostojanstva.


Važnost zaštite osoba starije životne dobi kao ranjive skupine proizlazi i iz Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98 - pročišćeni tekst 113/00, 124/00, 28/01, 41/01 - pročišćeni tekst 55/01, 76/10, 85/10), gdje je istaknuto da slabim, nemoćnim i drugim, zbog nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad, nezbrinutim osobama država osigurava pravo na pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba. Također, Ustavom se naglašava da je dužnost svih da štite nemoćne i starije osobe te da su djeca dužna brinuti se za stare i nemoćne roditelje.


Na svima nama kao pojedincima, ali i kao članovima društva je društvena odgovornost pružati podršku onima kojima je potrebna i tako olakšati svakodnevno življenje, te time graditi društvo u kojem će svi članovi aktivno sudjelovati na ravnopravnoj osnovi.