Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

WEBINAR - NOVI PRORAČUN EUROPSKE UNIJE OD 2021. DO 2027. I PROGRAMI SLJEDEĆE GENERACIJE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U RH

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva organizirala je izobrazbu na temu „Novi proračun Europske unije od 2021. do 2027. i programi sljedeće generacije za organizacije civilnoga društva u Republici Hrvatskoj”

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora TIM4PIN organizirali su dana 25. siječnja 2021. godine Webinar na temu „Novi proračun Europske unije od 2021. do 2027. i programi sljedeće generacije za organizacije civilnoga društva u Republici Hrvatskoj”.

O mogućnostima financiranja projekata civilnoga društva iz EU fondova od 2021. do 2027. govorile su; Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Ivana Maletić, članica Europskog revizorskog suda, Katarina Ivanković-Knežević, Opća uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivost, Nada Zrinušić, pomoćnica ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te Naida Mekić, načelnica Sektora za programiranje i nadzor operativnih programa u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Na Webinaru su obuhvaćene važne teme poput novosti kohezijske politike za organizacije civilnoga društva u odnosu na promjene u pripremi i provedbi projekata te je predstavljan je novi Fond za oporavak i otpornost kako bi se jasnije utvrdili potencijalni korisnici i mogućnosti financiranja reformskih promjena u Hrvatskoj. Predstavnici organizacija civilnog društva na ovaj su način dobili najaktualnije novosti iz Europskog socijalnog fonda kao i nove socijalne politike Europske unije.

Na izobrazbi su sudjelovali predstavnici organizacija civilnoga društva, odnosno korisnica podrški Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Ispred Hrvatskog saveza udruga invalida rada na Webinaru je sudjelovala stručna suradnica, Iva Karakaš.

Za više informacija u nastavku možete preuzeti radne materijale s Webinara:    

    1. Uvod u nove programe i fondove EU 2021. – 2027.: nova pravila pripreme i provedbe program . EU – Ivana Maletić
    2. Novi Fond za oporavak i otpornost -  potencijalni korisnici i mogućnosti financiranja projekata u Hrvatskoj - Ivana Maletić
    3. EU budget -  towards recovery and the ESF – Katarina Ivanković Knežević
    4. Priprema Operativnog programa Europski socijalni fond +