Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

RADNI SASTANAK S PREDSTAVNICIMA UDRUGE INVALIDA RADA GRADA SISKA

Hrvatski savez udruga invalida rada u sklopu kampanje "Tjedan dana s invalidima rada" održao je radni sastanak s predstavnicima Udruge invalida rada grada Siska

Dana 19. ožujka 2021. godine u sklopu obilježavanja Nacionalnog dana invalida rada – 21. ožujak i Tjedna dana s invalidima rada održan je radni sastanak s predstavnicima Udruge invalida rada grada Siska, gospođom Brankom Pažur - predsjednicom udruge i Mirnom Grgić - stručnom suradnicom na projektima.

Udruga invalida rada grada Siska je izgubila svoje sjedište u Sisku. Otežan je pristup arhivi, a djelatnici nemaju prostor za rad. Sama zgrada udruge dobila je crvenu naljepnicu nakon potresa. Također, s obzirom da je grad Sisak pretrpio velika oštećenja i mnoge građevine su oštećene, Udruga trenutno teško radi jer dijeli prostor s drugom udrugom. Također su i zaposlenici direktno pretrpjeli štete na vlastitim domovima.

Udruga trenutno nije u mogućnosti provoditi projektne aktivnosti po projektima koje je provodila. Dosadašnji korisnici ostali su bez usluga koje im je Udruga pružala.

Zaključak sastanka bio je da se Hrvatski savez udruga invalida rada zajedno s predstavnicima udruge mora hitno sastati s predstavnicima Ministarstva i predstavnicima tijela čije je projekte provodila kako bi se našao način da korisnici usluga Udruge nastave primati pomoć i kako bi čim prije sama Udruga počela normalno i kontinuirano raditi.