Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

INFORMIRANI, OSVIJEŠTENI I AUTONOMNI

Hrvatski savez udruga invalida rada organizirao je 06. prosinca 2019. godine okrugli stol na temu 'Informirani, osviješteni i autonomni' u sklopu projekta kojeg financira Grad Zagreb

Na okruglom stolu izlagali su Melita Čičak, pomoćnica ministra u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava koja je izlagala o novitetima u Zakonu o mirovinskom osiguranju, zatim je uslijedilo izlaganje na temu Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, točnije o zaštiti zdravlja na radu, tj. utvrđivanju ozljede na radu, o čemu je govorila Vinka Longin Peš iz Službe za zaštitu zdravlja na radu, analizu i koordinaciju regresnih postupaka.

Treća tema bila je zdravstvena zaštita osoba s invaliditetom i što nam govori praksa, a izlaganje je održao Leke Sokolaj, pravnik u Hrvatskom savezu udruga invalida rada.

- Danas ćemo govoriti o prvom stupu generacijske solidarnosti. Najvažnije je pokrenuti gospodarski razvoj, povećati zaposlenost, povećati plaće. To je osnova sustava koji kasnije dovodi do odgovarajućih mirovina. U mandatu ove Vlade najniža mirovina je povećana za 15 posto u tri godine. Proširen je i krug ljudi koji mogu raditi uz mirovinu i interes za tu mogućnost je velik. Napravljen je i iskorak u usklađivanju mirovina. Što se tiče osoba s invaliditetom, unaprijeđen je institut profesionalne rehabilitacije, povećana je osnovica novčane naknade za tjelesno oštećenje i proširen je krug osoba koje imaju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem, primjerice za gluhoslijepe osobe, osobe s Downovim sindromom, oboljele od artritisa i multiplu sklerozu. Profesionalna rehabilitacija nekako nije baš u punini zaživjela, barem što se tiče sustava mirovinskog, a jedne strane nema interesa samiih osoba s invaliditetom, a ni poslodavaca, većina ih je ipak otišla u invalidsku mirovinu. Što se tiče naknade za tjelesno oštećenje, ona je od 01.01. 2019. povećana za 15 posto, a činjenica je da su one i dalje niske – rekla je, između ostalog, Melita Čičak, pomoćnica ministra u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

- Nadam se da će ovo izlaganje pridonijeti informiranju o pravima iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu. Ova prava regulirana su Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju koji regulira i uređuje i preventivne mjere, odnosno mjere specifične zdravstvene zaštite radnika koje su usmjerene na preveniranje ozljede na radu i profesionalnih bolesti – kazala je uvodno Vinka Longin Peš iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Upoznala je prisutne o vrstama pregleda, tako imamo preventivne preglede, zatim imamo periodične i kontrolne preglede.

Od iznimne važnosti su i edukativni programi, oni obuhvaćaju edukaciju radnika o djelovanju štetnosti na radnom mjestu, svim rizicima i naporima kojima su izloženi i slično. Prava za slučaj ozljede na radu obuhvaćaju cjelokupno pravo na zdravstvenu zaštitu, vezanu uz liječenje same ozljede, kao i novčane nakade.

Kazala je kako se sama ozljeda na radu utvrđuje u Upravnom postupku koji provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje primjenjujući odgovarajuće propise, prvenstveno treba spomenuti propise Europske unije koji imaju nadzakonsku snagu.

Prisutni su mogli čuti sve o načinima prijave ozljede na radu kao i detalje o zakonskim rokovima za prijavu.

Upoznala je prisutne o vrstama pregleda, tako imamo preventivne preglede, zatim imamo periodične i kontrolne preglede. Prava za slučaj ozljede na radu obuhvaćaju cjelokupno pravo na zdravstvenu zaštitu, vezanu uz liječenje same ozljede, kao i novčane nakade. Kazala je kako se sama ozljeda na radu utvrđuje u Upravnom postupku koji provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje primjenjujući odgovarajuće propise, prvenstveno treba spomenuti propise Europske unije koji imaju nadzakonsku snagu.

- Ovim okruglim stolom želimo upoznati javnost s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, ukazati na probleme zdravstvene zaštite invalida rada i osoba s invaliditetom. U prvom redu na probleme s pravom na medicinsku rehabilitaciju na koju se predugo čeka, veliki broj naših članova uopće ne ostvaruje pravo na medicinsku rehabilitaciju. Zahtjev bude odbijen bez da su navedene konkretne činjenice zbog čega je odbijeno, što dovodi do nemogućnosti kvalitetne žalbe– rekao je Leke Sokolaj, pravnik u Hrvatskom savezu udruga invalida rada.

Nadalje, smatramo da treba unaprijediti i ujednačiti pružanje zdravstvene zaštite na svim područjima Lijepe naše, u ruralnim sredinama, primjerice, fizikalna terapija nije osigurana, a tamo gdje osigurana potrebno je uvesti dvosmjenski rad.

Pravilnik o ortopedskim pomagalima smatramo zastarjelim i neprikladnim, primjerice, jedan par cipela za cijelu godinu. Smatramo, nadalje, da vraćanje starih kolica mora biti regulirano tako da se osobi ostavi period prilagodbe na nova kolica. Također, za oboljele od moždanog udara potrebno je robotsku rehabilitaciju učiniti dostupnijom, ta bi usluga trebala ući na listu HZZO –a. Konačno bi se trebao osnovati Spinalni centar za liječenje dekubitusa.

Potrebno je osnovati hospicij, za sad ga ima jedino Rijeka, a zaostali smo i u pružanju palijativne skrbi.

Što se tiče Zakona o mirovinskom osiguranju s malo toga smo zadovoljni. Još s prvom izmjenom zakona u vrijeme Miranda Mrsića značajno su reducirana prava invalida rada, usvojen je tek moj prijedlog da se digne naknada za tjelesno oštećenje, ali nisu usvojili način obračuna naknade, tj. da na 100-postotno tjelesno oštećenje ide i 100 posto osnovica naknade. Nadalje, invalidi rada koji su ostvarili invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad, kad napune godine života za starosnu mirovinu, po službenoj dužnosti se prebacuju u starosnu mirovinu pod istim uvjetima, dakle, cijeli život je netko osoba s invaliditetom i onda nekakvim službenim potezom postaje zdrava osoba, što smatram diskriminirajućim - zaključio je Sokolaj.

www.in-portal.hr