IV. SASTANAK STRUČNOG SAVJETA PRAVOBRANITELJICE

U Zagrebu je 08. studenog 2019. održan IV. sastanak III. saziva Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na temu vještačenja osoba s invaliditetom

Sastanku su prisustvovali članovi Stručnog savjeta te predstavnici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom - pomoćnica ravnateljice za Sektor za vještačenje Đurđica Blažinkov-Živković, rukovoditeljica Područnog ureda u Zagrebu Sanja Lončar i viši stručni savjetnik, vještak Zvonko Katalinić. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sastanku su prisustvovali pravobraniteljica Anka Slonjšak, zamjenici pravobraniteljice Mira Pekeč-Knežević i Darijo Jurišić te savjetnica pravobraniteljice Ana Bajer.Vještačenje osoba s invaliditetom jedno je od najznačajnijih područja gdje se osobe s invaliditetom obraćaju pravobraniteljici pritužujući se na povredu prava ili tražeći savjetovanje.

Tijekom sastanka predstavnici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom izložili su iskustva od kraja 2014. godine do danas navodeći izazove u procesu vještačenja. Kao podteme bile su: odnos i komunikacija vještaka s osobama s invaliditetom, djecom s teškoćama u razvoju i članovima njihovih obitelji prilikom provođenja vještačenja; načini provođenja vještačenja; prijedlozi za unapređenje organizacije rada jedinstvenog tijela (način zapošljavanja, sustav nagrađivanja/plaćanja liječnika); ujednačavanje kriterija vještačenja; mogućnost uspostavljanja/unapređenja sustava ulaganja pritužbi i postupanja po istima.

Osim o vještačenju, na sastanku se govorilo o sudjelovanju osoba s invaliditetom u javnim politikama, najavljenim izmjenama zakona, nadolazećem Međunarodnom danu osoba s invaliditetom, a poseban osvrt dao je Darijo Jurišić, zamjenik pravobraniteljice istaknuvši kako je u rujnu ove godine za javna tijela čije su mrežne stranice izrađene poslije 23. rujna 2018. stupio na snagu Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Za sva ostala tijela primjena ovog Zakona započinje 23. rujna 2020. godine. Na taj način hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. godine o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016.).

U kampanju o primjeni navedenog propisa uključeni su Savezi osoba s invaliditetom okupljeni u 8. Centar znanja u području unapređivanja kvalitete življenja osoba s invaliditetom,Povjerenik za informiranje i Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.