Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Predsjedništvo

Predsjedništvo Saveza je izvršno tijelo Skupštine i broji trinaest (13) članova koje iz redova zastupnika bira Skupština, a obavlja poslove i zadatke između dvije sjednice Skupštine

Izabrani Predsjednik i dopredsjednici su članovi Predsjedništva. Predsjedništvo se saziva po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje. Saziva ga i njime rukovodi Predsjednik ili po njegovoj ovlasti jedan od dopredsjednika.

Sva tijela Saveza su izborna i biraju se u pravilu javnim glasovanjem, na mandat od 4 (četiri) godine. Tajno glasovanje može se primjeniti ukoliko o tome donese odluku tijelo u kojem se glasa.Članovi Predsjedništva HSUIR-a: 

1. Ante Štulić, predsjednik 

2. Marica Mirić, dopredsjednica

3. Nada Vorkapić, dopredsjednica 

4. Vladimir Detoni, član 

5. Ivan Moguš, član 

6. Jasmina Polak, članica 

7. Dubravko Sopek, član 

8. Ivica Korov, član 

9. Boris Jurevini, član 

10. Branka Pažur, članica 

11. Ante Gabrilo, član 

12. Marija Kelečić, članica

13. Josip Držaić, član