Predsjedništvo

Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine i broji trinaest (13) članova koje iz redova zastupnika bira Skupština, a obavlja poslove i zadatke između dvije sjednice Skupštine

Izabrani Predsjednik i dopredsjednici su članovi Predsjedništva. Predsjedništvo se saziva po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje. Saziva ga i njime rukovodi Predsjednik ili po njegovoj ovlasti jedan od dopredsjednika.

Sva tijela Saveza su izborna i biraju se u pravilu javnim glasovanjem, na mandat od 4 (četiri) godine. Tajno glasovanje može se primjeniti ukoliko o tome donese odluku tijelo u kojem se glasa.Članovi Predsjedništva HSUIR-a: 

1. Josip Petrač, predsjednik 

2. Ante Štulić, dopredsjednik 

3. Marica Mirić, dopredsjednica 

4. Zorislav Bobuš, član 

5. Ivan Moguš, član 

6. Jasmina Polok, članica 

7. Dubravko Sopek, član 

8. Ivica Korov, član 

9. Boris Jurevi, član 

10. Branka Pažur, članica 

11. Mile Marić, član 

12. Nada Vorkapić, članica

13. Josip Držaić, član