ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Zakon o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju objavljen je u Narodnim novinama br. 102/2019, a stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine

Zakonom su izmijenjene pojedine odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15.,120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18. i 115/18.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine,  a može se vidjeti ovdje