Razlike između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

U sklopu provedbe aktivnosti projekta „Informirani i sigurni“ Hrvatski savez udruga invalida rada održao je predavanje na temu Razlike između Ugovora o doživotnom uzdržavanju i Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju u prostoru Pop up kina u Samoboru 18.12.2018. godine u 19.00 sati.

Cilj projekta je utjecati na poboljšanje kvalitete življenja starijih osoba i osoba s invaliditetom na području Zagrebačke županije.

Financijska sredstva za provedbu projekta osigurala je Zagrebačka županija.

Tijekom predavanja zainteresirano građanstvo je postavljalo pitanja na koja je odgovarao predavač i time informirao građanstvo.

Građanstvo je iskazalo interes i potrebu za češćim održavanjem ovakvog tipa interaktivnog predavanja koja su od iznimne važnosti kada je u pitanju informiranje.

Predavanje je ispred Hrvatskog saveza udruga invalida rada održao pravnik Luka Keller.

Medijski je predavanje popratio Radio Samobor.