Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

JEDNOGLASNO IZGLASAN ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O STAŽU S POVEĆANIM TRAJANJEM

Slika: JEDNOGLASNO IZGLASAN ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O STAŽU S POVEĆANIM TRAJANJEM

Na 10. sazivu Hrvatskog sabora jednoglasno je izglasan Zakon o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

Ovim Zakonom se osiguranicima, osobama s invaliditetom, oboljelih od izuzetno teških bolesti, omogućuje staž osiguranja s povećanim trajanjem, tzv. beneficirani staž.

Staž osiguranja s povećanim trajanjem omogućuje se u razdobljima zaposlenja i radnog odnosa, ali i u razdobljima osiguranja i po drugim osnovama osiguranja, kao što su obavljanja profesionalne djelatnosti, obrta, poljoprivrede, šumarstva i drugo.
Dobna granica propisana za starosnu mirovinu snižava se po jednu godinu za svih pet godina staža osiguranja, koji se za navršenih 12 mjeseci računa kao 15 mjeseci staža osiguranja.

Osiguranici mogu ostvariti sniženje dobne granice za priznanje prava na starosnu mirovinu te ostvariti starosnu mirovinu ranije u odnosu na redovne uvjete propisane Zakonom o mirovinskom osiguranju.

Ujedno se propisuje i obveza uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje za samostalne obveznike uplate doprinosa, tj. staž osiguranja računa se s povećanim trajanjem isključivo na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje prema odredbama Zakona o doprinosima, a pri tome treba istaknuti da je obveznik doprinosa i obveznik plaćanja dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem za osiguranike, osobe s invaliditetom.

Također se propisuje obveza podnošenja prijava o utvrđenom statusu osiguranika – osobe s invaliditetom za obveznike doprinosa, u rokovima određenim Zakonom o mirovinskom osiguranju.

Izvor:https://mrosp.gov.hr/