Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NA 4. SASTANKU 4. SAZIVA STRUČNOG SAVJETA PRAVOBRANITELJICE PREDSTAVLJENA KAMPANJA "TJEDAN DANA S INVALIDIMA RADA"

Prvi sastanak Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u 2021. godini održan je 15. ožujka u virtualnom okruženju Zoom platforme

Na sastanku se tijekom dvosatnih rasprava raspravljano o aktualnim temama važnim za osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji.
Od članova Stručnog savjeta sastanku su prisustvovali Marica Mirić, Ratmir Džanić, Mirna Sabljar, Tatjana Bertok Zupković, Ivana Azenić-Dubravčić, Željko Bosilj, Joško Matić, Gordana Jurčević, Mirjana Jakovčev, Leke Sokolaj, Denis Marijon, Kristina Urbanc, Denis Peloza, Dženita Lazarević, Tihomir Žiljak, Željko Pudić, Irena Vukas Cufalar  i Nada Bjelčić. Iz Ureda pravobraniteljice sastanku su prisustvovali pravobraniteljica Anka Slonjšak i zamjenici Mira Pekeč-Knežević i Darijo Jurišić.

Zbog nemogućnosti nesmetanog rada po predviđenom planu i programu Stručnog savjeta tijekom 2020. godine, Pravobraniteljica je u prosincu 2020. godine donijela odluku da se mandat svim izabranim članicama i članovima Stručnog savjeta produži za sljedeću 2021. godinu.

Na početku sastanka kao prva točka dnevnog reda analizirani su zaključci s prošlog sastanaka Stručnog savjeta održanog u prosincu 2020. godine te su podijeljene informacije o poduzetim radnjama i zaprimljenim očitovanjima nadležnih tijela. I nadalje, zbog trenutnih okolnosti vezano za pandemiju značajna pažnja posvećena je utjecaju COVID-19 na život i zdravlje osoba s invaliditetom, kao i tijek cijepljenja stanovništva. Nažalost i dalje su aktualna pitanja vezana za obavljanje zdravstvenih usluga, terapijskih i rehabilitacijskih postupaka usmjerenih na održavanje zdravstvenog stanja, te druge brojne izazove koji onemogućavaju normalni život i funkcioniranje osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Činjenice i podaci ukazuju da velik dio osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju još uvijek ne mogu doći do potrebnih socijalnih usluga.

Tijekom sastanka posebna rasprava se povela vezano za visoko obrazovanje studenata s invaliditetom, način njihovog funkcioniranja tijekom studiranja, osiguravanju asistenata, obvezama administrativnih plaćanja potvrda, kao i stanju na pojedinim sveučilištima. Zbog širine rasprave i aktivnosti Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom koje su upravo u tijeku, a tiču se visokog obrazovanja, dogovoreno je da će se ubrzo održati poseban sastanak članova Stručnog savjeta s Uredom pravobraniteljice na temu visokog obrazovanja osoba s invaliditetom.

Kao dio Nacionalne kampanje #Tjedan dana s invalidima rada, predstavnik Hrvatskog saveza udruga invalida rada predstavio je teme i prijedloge s kojima se osobe s invaliditetom susreću tijekom rada i nakon napuštanja svijeta rada. Posebno je istaknuo važnost uvođenja instituta „razumne prilagodbe“ u Zakon o radu, problem prevođenja mirovina invalida rada u starosne mirovine doživljenjem određenog broja godina te važnost osiguravanja pristupačnosti za zaposlenike od strane poslodavaca.
Ovo je četvrta godina provođenja ove kampanje.

Predstavnik Hrvatskog saveza udruga za mlade i studente s invaliditetom “SUMSI“ podijelio je informaciju kako SUMSI pokreće trogodišnji program o zapošljavanju osoba s invaliditetom, odnosno program povezivanja poslodavaca i osoba s invaliditetom. Kao važnu teme otvorio je pitanje da li se u istom odnosu nalaze manje/privatne tvrtke koje zbog eventualnog nezapošljavanja osoba s invaliditetom plaćaju nadoknadu od prihodovanih sredstava i javne ustanove koju tu istu nadoknadu plaćaju od sredstava koje dobiju.

Isto tako članovi Stručnog savjeta tijekom sastanka raspravljali su o mogućnostima zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama, mogućnostima poslodavaca za zapošljavanje osoba s invaliditetom, važnosti predviđanja aktivnosti i prihvatljivosti udruga kao prijavitelja za operativne programe financirane iz fondova Europske unije u sljedećem financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine, poduzimanju aktivnosti u potresima pogođenim područjima, kao i drugim aktualnim temama važnim za osobe s invaliditetom.


Izvor: www.posi.hr