Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZNAČAJNI ZAKONI KOJI UTJEČU NA PLAĆE I POSLOVANJE U 2017. GODINI

S početkom 2017. godine na snagu stupa 16 zakona kojima je regulirana porezna reforma, koja bi većini zaposlenih trebala donijeti veće plaće, a poduzetnicima manje porezno opterećenje. Uz to, na snagu će stupiti i neki drugi važni zakoni, primjerice novi Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), a na snazi će biti i Vladina Uredba o visini minimalne plaće („Narodne novine“, broj 115/16. ) kojom je minimalna plaća u idućoj godini utvrđena u iznosu od 3.276 kuna bruto. To je za 156 kuna veća minimalna plaća nego do sada (3.120 kuna). U nastavku navodimo Zakone

Porez na dohodak – osobni odbitak 3.800 kuna; stope 24 i 36 posto

Na snagu s početkom 2017. stupa i novi Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16.)  kojim je osnovni osobni odbitak povećan na 3.800 kuna te je jednak za sve porezne obveznike. Naime, toliko je do sada iznosio osnovni osobni odbitak za umirovljenike, dok je za zaposlene bio 2.600 kuna. Stope poreza na dohodak od 25 i 40 posto snižene su na 24 i 36 posto, a promijenjene su i porezne osnovice. Tako će se stopom od 24 posto oporezivati dohoci do 17.500 kuna, a sve iznad tog iznosa po stopi od 36 posto.Te će se stope i porezne osnovice primjenjivati i kod obračuna predujam poreza na dohodak i umirovljenicima, no njima bi se tako utvrđena porezna obveza dodatno umanjila za 50 posto.Umanjenje porezne osnovice za 50 posto priznavalo bi se i obveznicima u lokalnim jedinicama u prvoj skupini područja razvrstanih prema stupnju razvijenosti te gradu Vukovaru.Zakonom su povećani i osobni odbici za djecu i druge uzdržavane članove, pa bi po novome osobni odbitak za uzdržavanog člana, kao i za prvo dijete, iznosio 1.750 kuna, za drugo dijete 2.500 kuna, a progresivno bi rasli za svako iduće dijete.

 Porez na dohodak – U limit od 13.000 kuna neće ući studentski džeparac  Doprinosi i na autorske naknade Niže stope poreza na dobit Porez na dobit 2017. smanjuje se za velike obveznike za dva posto, a za male čak osam PDV za ugostiteljstvo na 25 posto  Porez na promet nekretninama 4 posto  Lokalni porezi Trošarine i posebni porez na motorna vozila Jedinstven rok zastare od šest godina Na snagu s početkom godine stupaju i izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“, broj 133/12. i 115/16.), kojima se briše “mali obveznik fiskalizacije”, pa će i oni, uz rok prilagodbe od šest mjeseci, morati izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja Od početka 2017. primjenjivat će se i novi Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16.), koji uz ostalo predviđa da se unutar projekta e-Građani uspostavi i sustav e-Pristojbe, a koji bi omogućio da se upravne pristojbe plaćaju elektroničkim putem neovisno o njihovu iznosu. Za pristojbe do sto kuna ostaje i dalje mogućnost plaćanja putem državnih biljega. U okviru porezne reforme doneseni su i novi zakoni o Poreznoj upravi („Narodne novine“, broj 115/16.), o administrativnoj suradnji u području poreza („Narodne novine“, broj 115/16.),  izmijenjeni zakoni o poreznom savjetništvu („Narodne novine“, broj 127/00., 76/13. i 115/16), o carinskoj službi („Narodne novine“, broj 68/13., 30/14. i 115/16.) , o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14., i 115/16.) .

Javna nabava – kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda  Izmjene Zakona o računovodstvu  Poduzetnici više neće moći slobodno kreirati kontni plan  Srednji i veliki poduzetnici morat će izvještavati o planovima razvoja Članarine u turističkim zajednicama  Hrvatski savez udruga invalida rada provodi projekt "Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom"  od 29. listopada 2015. godine. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda. Članak je važan za provedbu navedenog projekta.