Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PROBLEMI U PROVEDBI PROJEKTA "ŠIRENJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM"

Želimo upoznati javnost s općim problemima i poteškoćama s kojima se susreću organizacije osoba s invaliditetom u provebi EU projekta

posebno s provođenjem EU projekta – ESF-a „Širenje usluge osbne asistencije za osobe s invaliditetom“ za osobe s najtežim oblikom invaliditeta, u provođenju kojih su udruge kao nosioci aktivnosti dovedeni u nezavidan položaj, upitna je održivost i postojanje istih iz razloga:  Želimo mjerodavne upozorite na propuste, i hitno ćemo zatražiti žurno postupanje i isplatu potrebnih sredstava. Sada će te pobliže razumijeti probleme s kojima se udruge osoba s invaliditetom susreću, i koje su sada proizvele jedino rezignaciju, destimulativno raspoloženje po pitanju buduće prijava na raspisane natječaje EU fondova.