Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se svake godine 03. prosinca, s ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava, kao i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu

Obilježite Međunarodni dan osoba s invaliditetom na svom području djelovanja sa svojim sugrađanima te promovirajte prava osoba s invaliditetom i senzibilizirajte javnost o problemima, pravima i interesima invalida rada, borbe protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom na svim područjima života.                                                                                                                                 Josip Petrač