Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

KAKO USPJEŠNO PRIPREMITI PRENAMJENU PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Veliki broj korisnika EU fondova susretne se tijekom provedbe projekta s problemom viška ili manjka sredstava u pojedinim proračunskim stavkama koje mogu ugroziti provedbu projekta ili dovesti u pitanje opravdanost određenih projektnih troškova

Manjkovi i viškovi najčešće su rezultat lošeg planiranja troškova projekta ili jednostavno činjenice da je od dana kada je projekt prijavljen pa do dana kada je započela njegova provedba prošlo šest i više mjeseci te je došlo do promjene cijena na tržištu.Zbog toga je potrebno korigirati određene dijelove proračuna kako bi svi troškovi bili adekvatno i transparentno prikazani i, što je najvažnije, kako bi sredstva bila maksimalno iskorištena. 1. Prenamjene unutar pojedinih kategorija troškova   2. Prenamjene između različitih kategorija troškova