Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

KAKO PRAVILNO PODNOSITI IZVJEŠĆA U TOKU TRAJANJA PROJEKTA

Nositelj projekta dužan je redovito izvještavati te podnositi sve potrebne informacije o provedbi projekta nadležnom tijelu

  • Izvješća o napretku, 
  • Završno izvješće o provedbi projekta
  • Izvješće nakon provedbe projekta
Napomena: Sva izvješća moraju odgovarati primjerima izvješća definiranim u Zajedničkim nacionalnim pravilima!  1. Izvješća o napretku  2. Završno izvješće o provedbi projekta  3. Izvješće nakon provedbe projekta   Nedostavljanje izvješća  Napomena: Svi dodatni zahtjevi za izvještavanje definiraju se u ugovoru sklopljenom između Nositelja i nadležnog tijela. Podnošenje izvještaja ne dovodi u pitanje pravo nadležnog tijela da od Nositlelja zahtjeva bilo koje informacije o projektu! Nadležno tijelo može zahtijevati dodatne informacije od u bilo koje doba, a te informacije moraju biti podnesene u roku od 30 kalendarskih dana od dana dostave zahtjeva.