NOVI PRAVILNIK O ORTOPEDSKIM POMAGALIMA

Donesen je novi Pravilnik o ortopedskim pomagalima ("Narodne novine", broj 7/12) zajedno s Popisom pomagala.

Napomena: Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (»Narodne novine«, broj 17/09., 23/09., 53/09., 116/09., 4/10., 88/10., 110/10., 113/10., 1/11., 16/11. i 87/11.). Popis ortopedskih pomagala  možete pronaći  na  web adresi http://www.hzzo-net.hr/05_02_10.php.

 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01. veljače 2012. godine