Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

5. sastanak II. saziva Stručnog savjeta pravobraniteljice

Slika: 5. sastanak II. saziva Stručnog savjeta pravobraniteljice

U Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom 12. prosinca 2018. godine održan je 5. sastanak Stručnog savjeta pravobraniteljice, kao posljednji sastanak u 2018. godini i posljednji sastanak u ovom II. sazivu

Tema sastanka bila je odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom. U uvodnom dijelu pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak je dala pregled rada i svih aktivnosti Stručnog savjeta koji je tijekom 2018. godine bio izuzetno aktivan. Tako je u ovoj godini održano ukupno sedam sastanka Stručnog savjeta na kojima se razgovaralo o usklađivanje zakonskih i podzakonskih propisa s Uredbom o metodologijama vještačenja (NN, br. 67/17), ostvarivanju prednosti prijema osoba s invaliditetom u bolnicama, na šalterima i dr. institucijama, Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući, primjeni i potrebi za izmjenama Pravilnika o osiguravanju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, odgoju i obrazovanju djece s teškoćama.

Članovi Stručnog savjeta sudjelovali su u realizaciji studijskog posjeta predstavnika makedonske delegacije Uredu pravobraniteljice, kao i obilježavanju 10 godina postojanja i rada institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom.

Pravobraniteljica je članovima Stručnog savjeta podijelila zahvalnice za njihovo sudjelovanje i doprinos u radu Stručnog savjeta.