XIII. PROŠIRENA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA I NADZORNOG ODBORA

27. lipnja 2019. godine održana je proširena sjednica Predsjedništva HSUIR-a

Temeljem članka 28. i 29. Statuta Hrvatskog saveza udruga invalida rada održana je XIII. sjednica Predsjedništva HSUIR-a.

Predsjedništvo je upoznato s Odlukom o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske Josipu Petračuza izniman doprinos u promicanju prava i položaja invalida rada i osoba s invaliditetom te dugogodišnji doprinos sportu i sportskoj rekreaciji osoba s invaliditetom

Predsjedništvo je raspravljalo o reviziji poslovanja temeljnih udruga te o načinu pomoći temeljnim udrugama u radu.

Izvršni direktor HSUIR-a iscrpno je izvjestio Predsjedništvo o projektima i programima u uvom razdoblju.