Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

VAŽNE INFORMACIJE VEZANE ZA POTRES

Sva pitanja iz domene Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a vezana za potres možete postaviti putem e-maila: potres@mrosp.hr ili telefona: 01 555 7345

Jednokratna naknada

Jednokratna naknada je materijalno pravo na novčanu pomoć koju je moguće ostvariti između ostalog i uslijed pretrpljene elementarne nepogode poput potresa. Naknada iznosi do 2.500 kn za samca, odnosno do 3.500 kn za kućanstvo.

Jednokratna pomoć nije namijenjena samo socijalno ugroženima nego svima koji su stradali u potresu te pozivamo sve koji imaju oštećene objekte u potresu, a to još nisu učinili, da podnesu zahtjev.


Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu mogu se podnijeti u:

1. Centrima za socijalnu skrb:

 • » CZSS Sisak, Ivana Meštrovića 21
 • » CZSS Petrinja, Ulica Artura Turkulina 35
 • » CZSS Hrvatska Kostajnica, Josipa Marića 2
 • » CZSS Glina, zgrada Hrvatskog Doma, Ulica Stjepana i Antuna Radića 10
 • » Ostalim centrima za socijalnu skrb na čijem području osoba ili obitelj privremeno boravi


Zahtjev treba sadržavati:

 • » podatke o podnositelju zahtjeva članova kućanstva (ime i prezime, OIB, adresa stanovanja, kontakt broj)
 • » podatke o pretrpljenoj materijalnoj šteti na imovini (opisati radi li se o stambenom ili gospodarskom objektu i kakva su oštećenja)
 • » dostaviti dokaz o nastaloj šteti (npr. fotodokumentacija i dr.)
 • » presliku tekućeg ili zaštićenog računa.


OBRAZAC - JEDNOKRATNA NAKNADA USLIJED ELEMENTARNE NEPOGODE – POTRESA


Kontakt mail: potres@mrosp.hr


Mjere za očuvanje radnih mjesta


Poslodavci s područja u kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom - Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, bez obzira na djelatnost i pad prometa, u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodi procesi bitno smanjeni ili onemogućeni, imati će pravo na potporu u iznosu od 4.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) objavio je u petak, 8. siječnja 2021., da su potpore za očuvanje radnih mjesta dopunjene i uključuju posljedice katastrofe na potresom pogođenim područjima za siječanj i veljaču, i da su potpore za skraćenje radnog vremena produžene do kraja 2021.

Objektivni razlozi su nastale znatne štete uzrokovane potresom na poslovnim ili proizvodnim pogonima i/ili nemogućnost dolaska radnika na posao temeljem čega se ne može uspostaviti normalno poslovanje odnosno proizvodnja.

Također, Potporu skraćenja radnog vremena moći će ostvariti poslodavci za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, i to do najviše 90% radnih sati prema kalendaru radnog vremena koja na godišnjoj razini ne može biti viša od 70% godišnjeg fonda radnih sati.

Više informacija o potporama za očuvanje radnih mjesta.

Prijava za predaju zahtjeva za mjere očuvanja radnih mjesta.


Kontakti

Sva pitanja iz domene Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a vezana za potres možete postaviti putem:


Telefonski brojevi radi pružanja psihosocijalne pomoći u kriznim situacijama:

 1. Obiteljski centar Zagreb -095 564 7422 ili095 581 8475
 2. Obiteljski centar Sisak -091 441 0102;091 195 4395;091 441 0094 ili091 441 0003
 3. Krizni tim Ministarstva -099 701 9644 ili099 497 2609


Izvor: https://mrosp.gov.hr/