UPUTE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA O POMOĆI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

Hrvatski crveni križ će koordinirati aktivnosti dostave temeljnih namirnica i lijekova osobama starije životne dobi

Hrvatski crveni križ otvorio je telefonske linije za pružanje psihosocijalne podrške osobama u samoizolaciji ili karanteni koje su otvorene 24 sata dnevno.

Brojevi:

Upute za siguran način primanja pomoći za starije i nemoćne osobe

Upute za siguran način obilaska starijih i nemoćnih osoba

Izvor: https://www.koronavirus.hr/