UNAPREĐENJE MOGUĆNOSTI RAVNOPRAVNOG UKLJUČIVANJA OSOBA S INVALIDITETOM NA TRŽIŠTE RADA

Hrvatski savez udruga invalida rada organizirao je Stručni skup po programu „Unapređenje mogućnosti ravnopravnog uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“

Hrvatski savez udruga invalida rada organizirao je 05. travnja 2019. godine Stručni skup po programu „Unapređenje mogućnosti ravnopravnog uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“ u Centru za mlade Zagor u Zaboku. O položaju osoba s invaliditetom na tržištu rada, trenutnom stanju, iskustvima, pozitivnim promjenama i mogućnostima u budućnosti, govorili su predavači iz Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Krapinsko - zagorske županije i Hrvatskog saveza udruga invalida rada.

U uvodnom izlaganju izvršni direktor Saveza, Leke Sokolaj naglasio je važnost informiranja i educiranja osoba s invaliditetom i potencijalnih poslodavaca u cilju ravnopravog i lakšeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

Mirna Barbarić, prof. rehabilitator, viša stručna suradnica specialist za profesionalu rehabilitaciju, Zavoda za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom predstavila je Izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji te iskustva Zavoda u proteklom razdoblju.

Goran Vukmanić, predstojnik PU Hrvatskog zavoda za zapošljavaje Krapina prikazao je podatke o zapošljavanju osoba s invaliditetom u Krapinsko-zagorskoj županiji.


Iz Ureda pravobraniteljice na Stručnom skupu su prisustvovale zamjenica pravobraniteljice Mira Pekeč-Knežević i savjetnica Natalija Krajnović, prisutne su educirali o temi ˝Načini suzbijanja diskriminacije osoba s invaliditetom na tržištu rada˝


Marica Mirić, dopredsjednica Hrvatskog saveza udruga invalida rada pojasnila je primjenuNacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom 2017. – 2020. u lokalnim zajednicama.


Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Krapinsko – zagorske županije, prikazala je primjere i rezultate provedbe Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u Krapinsko – zagorske županije u razdoblju od 2008. – 2015.