Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U OKVIRU ESF PROJEKTA PLATFORMA 50+ ZAPOČELA JE PROVEDBA ISTRAŽIVANJA "ASISTIVNE TEHNOLOGIJE U 21. STOLJEĆU - PRIMJENA I PERSPEKTIVE"

U okviru projekta Platforma 50+ započela je provedba istraživanja "Asistivne tehnologije u 21. stoljeću - primjena i perspektive" istraživačkog tima ERF-a pod vodstvom izv.prof.dr.sc. Renate Pinjatela

Istraživanje se provodi putem anketnog upitnika za osobe s invaliditetom i roditelje djece s teškoćama u razvoju, te anketnog upitnika za stručnjake.

Cilj je ovog istraživanja utvrditi stanje i potrebe u području procjene, dostupnosti i implementacije asistivnih tehnologija za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.

Metoda istraživanja jest ispunjavanje upitnika (online ili kontaktno) na području 4 županije: Osječko-baranjske, Splitsko-dalmatinske, Primorsko-goranske i Grada Zagreba.

Predviđena je primjena 2 upitnika:

Upitnik o primjeni asistivne tehnologije za roditelje djece s teškoćama u razvoju (0-18) i osobe s invaliditetom (18+) ispunjavaju roditelji djece s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom koji koriste neki oblik asistivne tehnologije.

Upitnik o primjeni asistivne tehnologije za stručnjake ispunjavaju stručnjaci različitih disciplina (edukacijski rehabilitatori, logopedi, učitelji, psiholozi, pedagozi, liječnici, radni terapeuti, fizioterapeuti) koji u svom radu koriste ili bi trebali i željeli koristiti asistivnu tehnologiju.

Poveznice na online upitnike:

• Upitnik o primjeni asistivne tehnologije za roditelje djece s teškoćama u razvoju (0-18) i osobe s invaliditetom (18+) dostupa je OVDJE.

• Upitnik o primjeni asistivne tehnologije za stručnjake dostupan je OVDJE