SAVEZ IZRADIO WEB STRANICE SVOJIM UDRUGAMA

Hrvatski savez udruga invalida rada počeo je krajem 2019. godine uz pomoć volontera izrađivati besplatno web stranice za svoje temeljne udruge

Analizom rada temeljnih udruga utvrđena je potreba za širom prezentacijom njihova rada za opće dobro. Web stranicom smo željeli ostvariti profesionalan dojam, pokazati širinu rada i aktivnosti udruga, ostvariti povjerenje i dugoročan interes posjetitelja.

Prva web stranica izrađena je za Društvo invalida rada Krapina, a izrada se nastavila za Udrugu tjelesnih i invalida rada Istre, Udrugu invalida rada grada Osijeka te Udrugu osoba s invaliditetom "Vuka" – Vukovar.

I onda se dogodila pandemija. Povedeni trenutnom situacijom vezanom uz COVID - 19 te važnosti pravovremenog i pravovaljanog dotoka informacija odlučili smo temeljnim udrugama Hrvatskog saveza udruga invalida rada nastaviti izradu web stranica i to potpuno besplatno. Savez je osigurao sredstva i za godišnju internet domenu kako bi se što više financijski olakšalo udrugama. Stranice su izrađene za udruge: 

» Udruga invalida rada Pakrac – Lipik

» Udruga invalida rada grada Kutine

» Udruga invalida rada grada Splita

» Udruga invalida rada Šibensko – kninske županije

» Udruga invalida rada Međimurske županije

» Udruga invalida rada grada Slunja

» Udruga invalida rada Našice

» Udruga invalida rada grada Zadra

» Udruga invalida rada Požega

» Udruga invalida rada Đakovo

» Udruga invalida rada grada Varaždina

» Udruga invalida rada grada Siska

 

Ukupno 16 temeljnih udruga Saveza putem svoje web stranice imaju mogućnost široj javnosti predstaviti rad svoje udruge, kontakt informacije, privući nove članove…

Svaka udruga na svoj način pomaže lokalnoj zajednici i promovira svoj grad ili mjesto u kojem se nalazi, a Savez im želi pomoći da putem vlastitih web stranica ta promocija bude još bolja i učinkovitija.