Vijesti / 13.10.2018.

REDOVNA SKUPŠTINA HRVATSKOG SAVEZA UDRUGA INVALIDA RADA

Redovna Skupština Hrvatskog saveza udruga invalida rada održala se 11. listopada 2018. godine u prostoru Saveza, Hrgovići 47, Zagreb

REDOVNA SKUPŠTINA HRVATSKOG SAVEZA UDRUGA INVALIDA RADA

U skladu sa člankom 25., i 26. stavka 1. Statuta Hrvatskog saveza udruga invalida rada, sazvana je Redovna Skupština Hrvatskog saveza udruga invalida rada dana 11. listopada 2018. godine.

Od ukupno 48 zastupnika, na Skupštini su sudjelovala 32 zastupnika. Skupština Saveza usvojila je Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu, Operativni plan za 2019. godinu, Odluku o odobrenju za prijavu projekta/programa prema domaćim i inozemnim donatorima. 

Uz redovne teme, najveću pozornost zastupnici su posvetili pitanjima donošenja Zakona o udrugama osoba s invaliditetom od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Još jednom sve udruge su izrazile zabrinutost  za održivost lokalnih udruga, nerazumjevanje vladajućih struktura te sve veće povećanje birokracije. 

Skupština je potvrdila Odluku da se iz članstva HSUIR-a brišu dvije udruge osoba s invaliditetom i to:  Društvo invalida Donji Miholjac i Društvo osoba s invaliditetom „Baranjsko srce“, Beli Manastir.  Ujedno Skupština je potvrdila Odluku da se u članstvo HSUIR-a primi Društvo distrofičara invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Dubrovačko – neretvanske županije.

 

Hrvatski savez udruga invalida rada - HSUIR

Hrgovići 47, 10 110 Zagreb

 • Tel.: +385 1 48-29-295
 • Fax: +385 1 48-29-076
 • info@hsuir.hr
 • OIB: 18890872018
 • IBAN: HR2623600001101372628
 • Radno vrijeme 7:30 - 15:30h (ponedjeljak - petak)

  HSUIR - PRAVNO SAVJETOVALIŠTE

 • besplatne pravne informacije i savjeti
 • Tel.: +385 1 48-29-295
 • info@hsuir.hr
 • Svaki dan 9:00 - 14:00 (ponedjeljak - petak)