Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

RADNI SASTANAK U UDRUZI INVALIDA RADA PAKRAC - LIPIK

U Udruzi invalida rada Pakrac - Lipik održan radni sastanak u sklopu programa "Informirani i sigurni u trećoj životnoj dobi"

Hrvatski savez udruga invalida rada provodi dvogodišnji program Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike usmjeren unapređenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba pod nazivom „Informirani i sigurni u trećoj životnoj dobi“.

U sklopu Programa dana 19. studenoga 2021. godine održali smo radni sastanak u Udruzi invalida rada Pakrac – Lipik.

Na sastanku su sudjelovali predsjednik UIR Pakrac – Lipik gospodin Zlatko Pečanić, novozaposlena djelatnica na Programu Milanka Gajić te članovi UIR Pakrac – Lipik. Ispred Hrvatskog saveza udruga invalida rada na sastanku su bili: Leke Sokolaj, izvršni direktor, Ivana Znaor, stručna suradnica, Iva Karakaš, stručna suradnica i Dubravko Sopek, partner na Programu.

Na sastanku smo razgovarali o aktivnostima koje smo do sada proveli, financijskim troškovima, uredskom poslovanju, web stranici Udruge i planu aktivnosti za iduću godinu provedbe Programa.

U Udruzi smo, zahvaljujući Programu, zaposlili Milanku Gajić koja radi svaki dan na pola radnog vremena i dostupna je za sve članove Udruge. Stručne suradnice su je educirale o uredskom poslovanju, prijavi na buduće natječaje, popunjavanju web stranice Udruge.