Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PROŠIRENA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA I NADZORNOG ODBORA HSUIR-a

Temeljem članka 28. i 29. Statuta Hrvatskog saveza udruga invalida rada, 25. veljače 2021. godine, održana je III. sjednica Predsjedništva i Nadzornog odbora

Na sjednici Nadzornog odbora Hrvatskog saveza udruga invalida rada pregledano je cjelokupno Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2020. godinu. Nadzornom odboru dano je na uvid cjelokupno poslovanje HSUIR-a.

Nadzorni odbor utvrdio je sljedeće:

» knjigovodstvo Saveza vodi se po kontnom planu i propisima za neprofitne organizacije

» sva dokumentacija uredno se vodi sukladno zakonskim propisima

» HSUIR uredno dostavlja nadležnim institucijama svu potrebnu dokumentaciju o izvršavanju programa/projekata.

Nakon Nadzornog odbora održana je proširena sjednica Predsjedništva HSUIR-a. Predsjedništvo je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu HSUIR-a za 2020. godinu. Na sjednici Predsjedništva podnesen je prijedlog za kampanju „Tjedan dana s invalidima rada“ te Nacrt Strategije Hrvatskog saveza udruga invalida rada 2021. - 2025.