Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PRILAGODBA AKTIVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U PROCESU UVOĐENJA EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U RH

Ministarstvo financija je izradilo uputu o prilagodbi aktivnosti neprofitnih organizacija u procesu uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo financija je na svojoj mrežnoj stranici namijenjenoj neprofitnim organizacijamaobjavilo detaljnu uputu o prilagodbi aktivnosti neprofitnih organizacija u procesu uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Kako je riječ o procesu koji ima učinak na sve u Republici Hrvatskoj tako će utjecati i na aktivnosti neprofitnih organizacija. Uputa Ministarstva financija sadrži temeljna načela uvođenja eura i pravila za sve vrste preračunavanja, način izrade financijskih planova neprofitnih organizacija, vođenje poslovnih knjiga i evidencije knjigovodstvenih isprava, uključujući obrasce za izvještavanje kod neprofitnih organizacija u razdoblju uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Upite o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj može se dostaviti na adresu upiti.euro@mfin.hr