POZIV NA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE EUROPSKOG GOSPODARSKOG I SOCIJALNOG ODBORA IZ REDOVA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Ured za udruge objavljuje Poziv na predlaganje kandidata za članove Europskog gospodarskog i socijalnog odbora iz reda organizacija civilnoga društva s rokom za prijavu do 19. svibnja, do 12 sati

Sukladno Odluci o postupku imenovanja članova iz Republike Hrvatske u Europski gospodarsko-socijalni odbor (NN 028/2013), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje Poziv na predlaganje kandidata za tri člana Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (European Economic and Social Committee) iz reda organizacija civilnoga društva iz Republike Hrvatske.

U Europskom gospodarskom i socijalnom odboru (EGSO), savjetodavnom tijelu koje okuplja predstavnike organiziranog civilnog društva iz svih država članica Europske unije, Hrvatska ima 9 predstavnika, i to po 3 predstavnika udruga poslodavaca, 3 predstavnika sindikata i 3 predstavnika ostalih udruga odnosno organizacija civilnog društva koji zastupaju interese različitih društvenih skupina.

Na zahtjev Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, kao tijela nadležnog za koordinaciju procesa predlaganja i imenovanja hrvatskih predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru Ured za udruge u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnoga društva provesti će postupak odabira predstavnika organizacija civilnoga društva u članstvo EGSO-a. Sukladno uputi Ministarstva rada i mirovinskoga sustava od 8. svibnja 2020. svi kandidati moraju udovoljavati sljedećim uvjetima i kriterijima:

· iskustvo u području djelokruga EGSO-a

· profesionalni iskustvo

· osobna motivacija

· poznavanje stranog jezika i komunikacijske vještine

· raspoloživost za sudjelovanje na sastancima

· poznavanje institucija Europske unije i načina odlučivanja u Europskoj uniji


Pri izboru će se voditi računa o rodnoj ravnopravnosti.

Prilikom predlaganja kandidata, organizacije civilnoga društva moraju voditi računa da predloženi kandidati ispunjavaju uvjete propisane odredbama glave III. članka 300. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Gospodarski i socijalni odbor sastoji se od predstavnika organizacija poslodavaca, zaposlenika i drugih predstavnika civilnog društva, osobito onih u socioekonomskom, građanskom, profesionalnom i kulturnom području.).

Kandidatura treba sadržavati:

· popunjeni obrazac za isticanje kandidature od strane organizacije civilnoga društva koja predlaže kandidata, koji je sastavni dio ovog poziva

· životopis kandidata (Europass format) na hrvatskom i engleskom jeziku

Valjanima će se smatrati kandidature poslane na adresu elektroničke pošte: info@udruge.vlada.hr  zaključno s 19. svibnja 2020. do 12 sati. Molimo u predmetu elektroničke pošte navesti Kandidatura za EGSO.

O izboru tri kandidata za predstavnike organizacija civilnoga društva iz Republike Hrvatske u članstvo EGSO-a glasat će Savjet za razvoj civilnoga društva.

Članovi EGSO-a za svoj rad ne primaju plaću, ali se nadoknađuju njihovi putni troškovi i troškovi smještaja. Od kandidata se očekuje spremnost na kombiniranje rada u Hrvatskoj i u EGSO-u u Bruxellesu (barem jedan tjedan mjesečno), ali i na stalnu komunikacije prema EGSO-u i organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj.

Dodatne informacije o izboru možete dobiti na e-adresi Ureda za udruge: info@udruge.vlada.hr ili na tel. 01 4599 810.

Dodatne informacije o EGSO-u pogledajte na poveznici: http://www.eesc.europa.eu/, a informacije o radu dosadašnjih predstavnika Republike Hrvatske u EGSO-u dostupne su na: https://udruge.gov.hr/europski-gospodarski-i-socijalni-odbor/3252

Izvor: https://udruge.gov.hr/