Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

POČETAK RADA PODRUČNOG UREDA PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM U RIJECI

Područni ured institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Rijeci započinje i službeno s radom 15. srpnja 2021. godine

Zbog trenutne epidemiološke situacije svečanost otvorenja i predstavljanja Područnog ureda Rijeka odgođena je i planirana za rujan 2021. godine. Osobe s invaliditetom mogu se javiti za sastanak savjetnici pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Područnom uredu Rijeka, gospođi Tei Rubeša, mag. iur., svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 sati na adresi Ulica Nikole Cara br. 1 u Rijeci. Isto tako Ured se može kontaktirati na broj telefona: +385 51 64 32 00, faks: 385 1 61 77 901 kao i na mail adresu: tajnistvo-rijeka@posi.hr .

Nezadovoljstvo osoba s invaliditetom zbog slabe dostupnosti usluga i nedovoljne informiranosti o pravima i mogućnostima te načinima njihova ostvarivanja u dijelovima Republike Hrvatske udaljenim od Zagreba pokrenulo je već ranije inicijative da se osnivanjem područnih ureda institucija Pravobranitelja približi osobama s invaliditetom u svim područjima Republike Hrvatske. Time bi se poticao ravnomjeran razvoj resursa koji doprinose većoj uključenosti, sigurnosti i izjednačavanju zaštite prava osoba s invaliditetom neovisno o tome gdje žive.

Područni ured Pravobranitelja za osobe s invaliditetom Rijeka svojim će radom pokrivati područja Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije, na kojem živi više od 55.000 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ustupilo je za potrebe rada područnog ureda odgovarajući pristupačan prostor u Rijeci na adresi Ulica Nikole Cara 1. Za obnovu, uređenje i opremanje tog prostora sredstva su bila osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. i 2021. godinu. Trenutno je zaposlena jedna savjetnica pravobraniteljice, a upravo je u tijeku postupak zapošljavanja jednog stručnog suradnika/suradnice.

Od ukupnog broja obraćanja građana pravobraniteljici za osobe s invaliditetom područja pritužbi građana iz Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije ne razlikuju se od onih u drugim dijelovima Hrvatske pa su i u ovim županijama najčešće pritužbe osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju iz područja obrazovanja, pristupačnosti, zapošljavanja, socijalne skrbi, suzbijanja nasilja, te traženje podrške prilikom prijave projekata.

Proteklih 13 godina rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom obilježila je intenzivna suradnja s udrugama osoba s invaliditetom i djece s teškoćama i s područja Kvarnerskog primorja, Istre, Gorskog kotara i Like.

Vjerujemo kako će otvaranje Područnog ureda osobama s invaliditetom s područja ove četiri županije približiti instituciju Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, doprinijeti njihovoj informiranosti o pravima i osnažiti ih u njihovoj borbi za unaprjeđivanje položaja i većoj uključenosti u život zajednice.

Kontakt podaci za informacije:

- Tea Rubeša, savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Područnom u uredu Rijeka, +385 51 64 32 00, tajnistvo-rijeka@posi.hr

- Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, 099/44 222 03, ured@posi.hr

Izvor: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom