Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OLAKŠAN PRELAZAK NA EURO OSOBAMA S INVALIDITETOM

Hrvatski savez udruga invalida rada distribuirao je svojim udrugama članicama 1 290 konvertora

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom distribuirala je savezima i udrugama osoba s invaliditetom 5 400 konvertora, odnosno kalkulatora s fiksnim tečajem koji preračunavaju eure u kune i kune u eure. Iznimno su korisni za gluhe osobe, starije osobe s invaliditetom te osobe s invaliditetom s motoričkim teškoćama ruku i tremorima.

Kalkulatori su nabavljeni u sklopu informativne kampanje za zamjenu hrvatske kune eurom, koju provode vlada i Hrvatska narodna banka, uz sufinanciranje Europske unije. Kampanja obuhvaća i novu je aplikaciju EuroHR uz pomoć koje građani mogu preračunati kune u eure i obratno. Aplikacija je besplatna je i dostupna za Android i iPhone uređaje. Osim preračunavanja valuta, pomaže građanima pronaći odgovore na pitanja o zamjeni kune eurom.

Hrvatski savez udruga invalida rada distribuirao je svojim udrugama članicama ukupno 1 290 konvertora.