ODRŽANO PREDAVANJE "ZAŠTITA I PROMICANJA PRAVA" U SAMOBORU

Hrvatski savez udruga invalida rada organizirao je 23. prosinca 2019. godine predavanje u Samoboru o razlici između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju u sklopu projekta kojeg financira Zagrebačka županija

Hrvatski savez udruga invalida rada organizirao je 21. prosinca 2019. godine predavanje po projektu „Zaštita i promicanje prava protiv nasilja” u Udruzi osoba s invaliditetom Samobora. Cilj projekta je utjecati na poboljšanje kvalitete življenja starijih osoba i osoba s invaliditetom na području Zagrebačke županije. O položaju osoba s invaliditetom, trenutnom stanju, iskustvima, pozitivnim i negativnim primjerima iz prakse govorio je izvršni direktor Saveza, Leke Sokolaj. Predavanje je održano na temu o razlici između ugovora o doživotnom i ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju te zaštiti od nasilja, kao i informiranje o pravima žrtve nasilja.

Tijekom predavanja zainteresirani sudionici su postavljali pitanja na koja je pravnik odgovarao i time informirao osobe s invaliditetom. Svi sudionici su iskazali interes i potrebu za češćim održavanjem ovakvog tipa interaktivnog predavanja koja su od iznimne važnosti kada je u pitanju informiranje.