Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODRŽANA RADIONICA O IZGRADNJI KAPACITETA ZA IZRADU SMJERNICA JAVNIH POLITIKA

Slika: ODRŽANA RADIONICA O IZGRADNJI KAPACITETA ZA IZRADU SMJERNICA JAVNIH POLITIKA

U okviru projekta Platforma 50+ održana je radionica o izgradnji kapaciteta za izradu smjernica javnih politika

Dana 17. ožujka 2023. godine sudjelovali smo na jednodnevnoj online radionici o izgradnji kapaciteta za izradu smjernica javnih politika u okviru projekta Platforma 50+ koju je provela konzultantica Maja Horvat iz MAP savjetovanje d.o.o.

Sudionici su se tijekom radionice koja je sadržavala teorijski i praktični dio upoznali s alatima i metodama izrade smjernica javnih politika.

Na radionici su ispred Hrvatskog saveza udruga invalida rada sudjelovali izvršni direktor, Leke Sokolaj i suradnica za projekte i programe, Nataša Franić.