Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA MIROVINE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA UZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID -19

U Narodnim novinama objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

U Narodnim novinama br. 107/2021 objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

Sukladno izmjenama, korisnici inozemne mirovine obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 30. studenoga 2021. godine (ranije je bilo do 30. lipnja 2021. godine) dostaviti dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja radi isplate jednokratnog novčanog primanja u skladu s točkom II. ove Odluke.

Jednokratno novčano primanje u skladu s ovom Odlukom korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, a priznato im je pravo na isplatu mirovine na dan 31. ožujak 2021. godine ili ranije te su zatečeni u isplati na dan 15. lipnja 2021. godine i korisnicima inozemne mirovine isplatit će se najkasnije u mjesecu prosincu 2021. godine (ranije u srpnju 2021. godine).

Nadalje, u Narodnim novinama br. 108/2021 objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2kojom se točka VI. mijenja i glasi:

Činjenicu da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolesti COVID-19 mogu dokazivati predočenjem odgovarajućeg drugog dokaza sljedeće kategorije osoba:

– osobe koje su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci

– osobe koje su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom

– osobe kojima je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12 mjeseci

– osobe koje su preboljele bolest COVID-19, bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze.

Osobe iz stavka 1. podstavka 1. ove Odluke preboljenje mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa.

Osobe iz stavka 1. podstavka 2. ove Odluke preboljenje mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije.

Osobe iz stavka 1. podstavka 3. ove Odluke preboljenje mogu dokazati potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjeseci.

Osobe iz stavka 1. podstavka 4. ove Odluke preboljenje i cijepljenje mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja.«

Odluka je stupila na snagu 07. listopada 2021. godine, a dostupna je OVDJE.