Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OD 01. SIJEČNJA NA SNAZI SU NOVI ZAKONI

Početak nove godine obilježilo je napuštanje kune i uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj. Uz uvođenje eura, u 2023. godini stupaju na snagu brojni važni propisi i zakoni koji će utjecati na život građana. Pobrojali smo neke od najvažnijih za nas

U Novoj godini, 01. siječnja na snagu stupaju na snagu izmjene Zakona o radu, Zakona o mirovinskom osiguranju te Zakona o udrugama.

Zakon o radu 

Izmijenjeni Zakon o radu po prvi puta jasno propisuje da se rad nedjeljom mora platiti 50 posto više. Sindikati su tražili 100-postotno povećanje satnice za rad nedjeljom te da ostane mogućnost pregovora o daljnjem povećanju.

Zaposleni na niže plaćenim radnim mjestima osjetit će rast plaće. Osnovna plaća neće smjeti biti manja od zakonski utvrđene minimalne plaće pa će osobe zaposlene na niže plaćenom radnom mjestu osjetiti učinak kroz rast plaće.

Novim zakonskim rješenjem limitira se broj nedjelja koje će radnici moći odraditi, jer Zakon o trgovini definira 16 radnih nedjelja godišnje, dok Zakon o radu nalaže da jedna nedjelja mjesečno mora biti neradna.

Također se potpunije uređuje rad na izdvojenom mjestu rada te dodatni rad za drugog poslodavca bez suglasnosti matičnog poslodavca. Propisano je da se plaća ugovara u bruto iznosu i isplaćuje na transakcijski račun radnika.

Uvodi se i izostanak prava na otkazni rok i otpremninu radnicima koji ostvaruju uvjete za starosnu mirovinu (65 godina starosti, 15 godina mirovinskog staža) radi poticanja poslodavaca na zadržavanje u radnom odnosu starijih radnika.

Regulira se i rad od kuće, rad na daljinu, novi način obavljanja stalnih sezonskih poslova, koji uključuju i rad na neodređeno vrijeme te mogućnost zakonitog rada izvan sezone.

Vlada je donijela je Uredbu o visini minimalne plaće za 2023. godinu, koja stupa na snagu 01. siječnja 2023. s datumom kada euro postaje službena valuta u Hrvatskoj. Visina minimalne plaće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. utvrđuje se u bruto iznosu od 700 eura (minimalna plaća za 2023. godinu iznosi 5.274,15 kuna).

Izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju

S početkom 2023. oko 500.000 umirovljenika imat će veće mirovine jer na snagu stupaju izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju, kojima se omogućuje korištenje dijela obiteljske mirovine preminulog supružnika u visini od 27 posto uz zadržavanje osobne prijevremene, starosne ili invalidske mirovine. Mirovinskom reformom povećavaju se sve obiteljske mirovine za 10 posto, dodatno se povećavaju najniže mirovine za tri posto, a povećava se i tzv. bonifikacija za kasnije umirovljenje s dosadašnjih 0,34 posto na 0,45 posto, kao i polazni faktor za ponovno određivanje mirovine koja je bila obustavljena u razdoblju zaposlenja s 0,15 posto na 0,25 posto.

Da bi se ostvarilo povećanje obiteljskih i najnižih mirovina ne treba podnositi zahtjev jer će to ići automatizmom, no pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine ostvaruje se isključivo na temelju zahtjeva korisnika mirovine. Korisnik mirovine treba ispuniti obrazac i podnijeti ga HZMO-u. Detaljne informacije o pojedinostima ostvarivanja tog prava i rokova za predaju zahtjeva nalaze se na webu HZMO-a te informativnom letku o novom modelu obiteljskih mirovina, a mogu se dobiti i pozivom na Infocentar, radnim danom od 8 do 16 sati, na brojeve telefona 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022.

Izmjene Zakona o udrugama

S početkom 2023. godine mijenja se i Zakon o udrugama. Nove izmjene jasno propisuju tko može biti osnivač udruge, tko osoba odgovorna za zastupanje. Ujedno je jasnije definiran postupak provođenja nadzora nad prijavom podataka u registru.