Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OBJAVLJENO OSNOVNO EVALUACIJSKO IZVJEŠĆE GREVIO -A ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Slika: OBJAVLJENO OSNOVNO EVALUACIJSKO IZVJEŠĆE GREVIO -A ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Grupa stručnjaka za djelovanje protiv nasilja na ženama i nasilja u obitelji (GREVIO) objavila je Osnovno evaluacijsko izvješće GREVIO-a

Grupa stručnjaka Vijeća Europe za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO) objavila je svoje Osnovno evaluacijsko izvješće o zakonodavnim i drugim mjerama kojima se provode odredbe Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za Republiku Hrvatsku te komentare Republike Hrvatske na predmetno Izvješće.

Izvješće sadrži opsežnu analizu provedbe odredaba Konvencije u Republici Hrvatskoj, pregled poduzetih aktivnosti radi usklađivanja s Konvencijom te identificira područja u kojima je još potreban napredak temeljem čega su upućene određene preporuke.

GREVIO Izvješće o provedbi konvencije VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za Republiku Hrvatsku

Komentari Republike Hrvatske na Izvješće GREVIO-a


Izvor: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike