Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NASILJE NAD STARIJIM OSOBAMA

U sklopu projekta „Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje“ Hrvatski savez udruga invalida rada kao partnerska organizacija održala je edukaciju za korisnike projekta

Hrvatski savez udruga invalida rada partner je Udruzi za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga na projektu “Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje”. Jedna od aktivnosti projekta je održavanje kreativnih i edukativnih radionica za korisnike – osobe s invaliditetom.

Izvršni direktor i voditelj pravnog savjetovališta, Leke Sokolaj održao je 03. prosinca 2021. godine u Saveza edukaciju za starije osobe pod nazivom “Nasilje nad starijim osobama”.

Na edukaciji su umirovljenici, osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom informirani o vrstama nasilja, počiniteljima nasilja, zakonskom uređenju zaštite od nasilja u obitelji, kome se obratiti radi zaštite, kako izgleda postupak zaštite.

Nakon zdravstvene radionice održana je kreativna radionica. Na kreativnim radionicama, koje se održavaju svaki petak u prostorima Saveza, namjera nam je osmisliti razne edukativne programe kojima se nastoji postići stvaralaštvo, cjeloživotno učenje, kreativno izražavanje i korištenje slobodnog vremena, a kako bi se unaprijedio život starijim osobama. Kroz vrijeme provedeno na radionicama u ovakvom obliku polaznicima se omogućuje da osvijeste svoju kreativnost, obogate život, upoznaju se s novim ljudima, druže se i podižu kvalitetu svog života.