Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Okrugli stol: "Psihosocijalni rizici i stres na radnom mjestu"

OKRUGLI STOL 

„Psihosocijalni rizici i stres na radnom mjestu“ 

11. listopad 2018. – četvrtak

 

PROGRAM RADA

 

11. listopad 2018. – četvrtak

 

09.00 - 09.30          Pozdravne riječi

 

09.30 - 09.45             Uvodno izlaganje

              Leke Sokolaj, Hrvatski savez udruga invalida rada 

 

09.45 - 10.15             „Psihosocijalni rizici i stres na radnom mjestu“ -  (što su i koliko je problem važan ?)

                                        Vitomir Bogović, ravnatelj Zavod za unapređivanje zaštite na radu

 

10.15 - 10.30             Pauza

 

 

10.30 - 11.15              „Koji su najčešći uzroci stresa na radnom mjestu“?

                                         Dr. Marija Bubaš - ravnteljica

                                         Hrvatski zavod  za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu

 

11,15 - 11.45          „Kako se riješiti stresa na radnom mjestu“?

Psiholog dr.sc. Ljiljana Buhač

 

 

11.45 – 12.15            Prikaz primjera mobbinga na radnom mjestu i iskusta              

Jadranka Apostolovski, predsjednica - Udruga za pomoć i    edukaciju žrtava mobbinga

 

12,15 - 12,45            Ručak