Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA 2020. GODINE

Dani otvorenih vrata udruga 2020. godine održavaju se od 20. do 23. svibnja diljem Republike Hrvatske

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske tradicionalno organizira manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga s ciljem informiranja javnosti o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici. Dani otvorenih vrata udruga 2020. održavaju se od 20. do 23. svibnja diljem Hrvatske.

To je prilika građanima za sudjelovanje u brojnim kreativnim radionicama, predavanjima, predstavama, akcijama, te za upoznavanje s različitim društveno korisnim projektima i programima, ali i mogućnostima volontiranja u udrugama. Organiziranjem ove manifestacije Ured za udruge želi povećati vidljivost djelovanja udruga, posebno onih koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora, te poboljšati percepciju udruga u javnosti.

Za sudjelovanje u Danima otvorenih vrata udruga udruge se prijavljuju putem aplikacije UdrugeInfo gdje će, uz druge najave događanja koje udruge putem aplikacije uobičajeno prijavljuju, biti vidljiva različita događanja udruga u sklopu Dana otvorenih vrata udruga.Udruge svoja događanja mogu prijavljivati do početka same manifestacije, a za udruge koje se pravovremeno prijaveosigurani su promotivni materijali.

Budući da su udruge jedan od najvažnijih aktera i pokretača lokalnog razvoja, Ured za udruge putem Javnog poziva želi ostvariti partnerstvo s udrugama koje će kroz svoje aktivnosti potaknuti uključenost većeg broja udruga na lokalnim razinama u manifestaciju te potaknuti građane na sudjelovanje u aktivnostima udruga za vrijeme manifestacije.

Javni poziv „Suradnja u organizaciji Dana otvorenih vrata udruga 2020.“

Izvor.https://udruge.gov.hr/