NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA RASPISALA ČETIRI NATJEČAJA

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisala četiri natječaja za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade, udrugama iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini i udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini

INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA KOJE SVOJIM DJELOVANJEM DOPRINOSE DEMOKRATIZACIJI I DRUŠTVENOM RAZVOJU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se u 3 kategorije:

1. do Kn 300.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

2. do Kn 200.000,00 - do deset (10) podrški podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

3. do Kn 100.000,00 - do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja

*uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA KOJE U PRETHODNIM RAZDOBLJIMA NISU KORISTILE INSTITUCIONALNU PODRŠKU NACIONALNE ZAKLADE

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se u 3 kategorije:

1. do Kn 300.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

2. do Kn 200.000,00 - do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

3. do Kn 100.000,00 - do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja

*uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA IZ DOMOVINSKOGA RATA U RH KOJE DJELUJU NA LOKALNOJ RAZINI

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se u 3 kategorije:

1. do Kn 300.000,00 - do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

2. do Kn 200.000,00 - do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri

(3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja 3. do Kn 100.000,00 - do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja

*uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA OSOBA S INVALIDITETOM KOJE DJELUJU NA LOKALNOJ RAZINI

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se u 3 kategorije:

1. do Kn 300.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

2. do Kn 200.000,00 - do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

3. do Kn 100.000,00 - do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja.

*uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

Način dostave prijava: u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava www.financijskepodrske.hr s tim da se poštom i u papirnatom obliku dostavlja samo potvrda o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerena i potpisana od strane osobe ovlaštenje za zastupanje udruge. Način prijave detaljno je opisan u Uputama za prijavitelje te je iste potrebno dobro proučiti.

Rok za prijavu: do 12:00 sati (podne) 16. rujna 2019. godine za internetske prijave, dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno dostaviti isključivo poštom do 16. rujna 2019. godine (nije prihvatljiva dokumentacija sa poštanskim žigom nakon 16. rujna 2019. godine).

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: https://zaklada.civilnodrustvo.hri na sustavuhttps://www.financijskepodrske.hr/