Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA OBJAVILO NATJEČAJ ZA PRIJEM U DRŽAVNU SLUŽBU

Slika: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA OBJAVILO NATJEČAJ ZA PRIJEM U DRŽAVNU SLUŽBU

Ministarstvo unutarnjih poslova je 03. svibnja 2023. godine objavilo natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme i oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na koje se, ravnopravno s ostalim kandidatima, mogu prijaviti i osobe s invaliditetom


Ministarstvo unutarnjih poslova poziva sve zainteresirane osobe na ravnopravno sudjelovanje na raspisanom natječaju, uključujući osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti. S obzirom na to da područja policijskih uprava odgovaraju područjima županija u Republici Hrvatskoj, zainteresiranim kandidatima omogućava se zapošljavanje u mjestu prebivališta:Kandidati i kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni supriložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u natječaju.

Više o natječaju možete pročitati OVDJE.