Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

MINIMALNA PLAĆA ZA 2021. GODINU

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. listopada 2020. godine donijela Uredbu o visini minimalne plaće za 2021. godinu

U Narodnim novinama br. 119/20. objavljena je Uredba o visini minimalne plaće. Minimalna bruto plaća u svoti od 4.250,00 kn odnosi se za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.
Navedena svota minimalne plaće odnosi se na bruto plaću koja se utvrđuje za puno radno vrijeme radnika. Najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje se razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen.
Nova minimalna plaća će se obračunavati za sate rada u mjesecu siječnju, koja se uobičajeno isplaćuje u veljači, itd. Plaću za redovan rad radnika mogu isplatiti poslodavci na koje se ne odnosi primjena najpovoljnijeg prava u odnosu na visinu plaće koja je možebitno utvrđena kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i drugim aktima koji uređuju prava radnika.