MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA - 01. LISTOPADA

Glavna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba kako bi se upozorilo na nužnost podizanja svijesti javnosti o potrebi prilagodbe životne sredine potrebama i mogućnostima starijih osoba

Međunarodni dan starijih osoba usmjerava provedbu nacionalnih strategijskih programa u domeni aktivnog zdravog starenja. Aktivno zdravo starenje obuhvaća unapređenje i očuvanje zdravlja, funkcionalne sposobnosti i kvalitete života starijih osoba te podrazumijeva aktivno sudjelovanje i sigurnost starijih osoba u zajednici u kojoj žive. Ovogodišnji slogan Međunarodnog dana starijih osobaje„Putovanje prema dobnoj jednakosti“("The Journey to Age Equality").

Prema demografskim pokazateljima evidentna je tendencija kontinuiranog porasta udjela starijeg pučanstva tako da je u Hrvatskoj u 2018. godini već svaka peta osoba starija od 65 godina. U svrhu osiguranja provedbe nacionalnih strategijskih programa u domeni zdravog, aktivnog starenja, neophodna je primjena interdisciplinarnog i intersektorskog gerontološkog pristupa, poglavito u domeni zdravstvene i socijalne skrbi za starije osobe.