MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA - 01. LISTOPADA

Glavna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba kako bi se upozorilo na nužnost podizanja svijesti javnosti o potrebi prilagodbe životne sredine potrebama i mogućnostima starijih osoba

Međunarodni dan starijih osoba usmjerava provedbu nacionalnih strategijskih programa u domeni aktivnog zdravog starenja. Aktivno zdravo starenje obuhvaća unapređenje i očuvanje zdravlja, funkcionalne sposobnosti i kvalitete života starijih osoba te podrazumijeva aktivno sudjelovanje i sigurnost starijih osoba u zajednici u kojoj žive. Ovogodišnji slogan Međunarodnog dana starijih osoba je „Putovanje prema dobnoj jednakosti“ ("The Journey to Age Equality").

Prema demografskim pokazateljima evidentna je tendencija kontinuiranog porasta udjela starijeg pučanstva tako da je u Hrvatskoj u 2018. godini već svaka peta osoba starija od 65 godina. U svrhu osiguranja provedbe nacionalnih strategijskih programa u domeni zdravog, aktivnog starenja, neophodna je primjena interdisciplinarnog i intersektorskog gerontološkog pristupa, poglavito u domeni zdravstvene i socijalne skrbi za starije osobe.