Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

KREATIVNE RADIONICE

U projektu „Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje“ Hrvatski savez udruga invalida rada partner je Udruzi MOBBING koji je nositelj projekta

Cilj projekta je unaprijediti kapacitete partnerskih udruga umirovljenika i kulturno umjetničkih partnerskih udruga za osmišljavanje, unaprjeđenje i provedbu programa aktivnog starenja i međugeneracijskih programa kako bi se povećala kvaliteta života i socijalna uključenost umirovljenika s područja grada Zagreba. Odlazak u mirovinu kao proces isključenja s tržišta rada značajno povećava osjećaj socijalne isključenosti umirovljenika jer se oni često više ne osjećaju korisnim članovima društva, a slabi i njihov materijalni status, što se ovim projektom želi promijeniti kroz zapošljavanje umirovljenika, odnosno njihovo ponovno uključivanje u svijet rada..

Aktivnost koju provodi Hrvatski savez udruga invalida rada je održavanje kreativnih radionica za starije osobe, umirovljenike odnosno osobe s invaliditetom-invalide rada. U periodu od 01. siječnja do 31. ožujka održali smo 10 kreativnih radionica. Također smo organizirali jednu on line izložbu u kojoj smo predstavili radove koji su nastali na radionicama.

Cilj kreativnih radionica je osmisliti razne edukativne programe kojima se nastoji postići stvaralaštvo, cjeloživotno učenje, kreativno izražavanje i korištenje slobodnog vremena, a kako bi se unaprijedio život starijim osobama.

Programi radionica osim praktičnog rada uključuju i izložbe na kojima se predstavljaju rezultati nastali tijekom trajanja programa.

Kroz vrijeme provedeno u nekoj od radionica, te različitih mogućnosti osobnog sudjelovanja i stvaranja, polaznicima se omogućuje da osvijeste kreativnost, obogate svoj život, upoznaju se s novim ljudima, druže se i podižu kvalitetu svog života.