Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

KREATIVA SA ŠTAPIĆIMA NOVINSKOG PAPIRA

Od 01. siječnja 2021. godine Hrvatski savez udruga invalida rada je partner na projektu "Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje"

Kreativna radionica

“KREATIVA SA ŠTAPIĆIMA NOVINSKOG PAPIRA ”

petak, 29. siječnja 2021. godine, Hrgovići 47, ZagrebHrvatski savez udruga invalida rada 29. siječnja 2021. godine organizirao je trećukreativnu radionicu po projektu "Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje" UP.04.2.1.09.0056, kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a provodi Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga zajedno s još sedam partnera.

Kreativna radionica organizirana je prostoru Saveza u Hrgovićima 47, Zagreb. Na radionici je sudjelovalo 11 žena koje su u mirovini. Radionica je organizirana sukladno Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama.

Radionicu je vodila Iva Karakaš, voditeljica kreativne radionice po projektu.

Cilj kreativnih radionica je osmisliti razne edukativne programe kojima se nastoji postići stvaralaštvo, cjeloživotno učenje, kreativno izražavanje i korištenje slobodnog vremena, a kako bi se unaprijedio život starijim osobama.

Kroz vrijeme provedeno na radionicama u ovakvom obliku polaznicima se omogućuje da osvijeste svoju kreativnost, obogate život, upoznaju se s novim ljudima, druže se i podižu kvalitetu svog života.

Na ovoj radionici polaznice su radile predmete uz pomoć štapića od novinskog papira. Svaki uradak koji je nastao je drugačiji i poseban. Naime, novinski/reklamni papir se oblikuje tako da se sa drvenim štapićem stvori štapić od novinskog papira. Kada se izradi puno štapića počinje se sa njihovim pletenjem kako bi se stvorio željeni oblik. Polaznice su uspješno savladale prvi dio radionice – izrada štapića, ali nije bilo vremena da dovrše svoja djela tako da će ih na idućoj radionici dovršiti.