Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO UVJETOVANOG NASILJA

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske sa svojim članicama i ove godine provodi Kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja

U znak sjećanja na sestre Mirabal koje su 1960. godine u Dominikanskoj Republici mučki ubijene po zapovijedi diktatora Rafaela Trujilla, kao i na brojne žene koje su svoj rad posvetile borbi za ljudska prava i dostojanstvo, SOIH zajedno sa savezima i udrugama članicama i ove godine provodi Kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja koja traje od dana 25. studenoga - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, preko 03. prosinca - Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 05. prosinca – Međunarodnog dana volontera do 10. prosinca - Međunarodnog dana ljudskih prava.

Slogan ovogodišnje Kampanje je „Ponosne, jake i vidljive!“, a cilj Kampanje je potaknuti Republiku Hrvatsku na ratifikaciju Konvencije protiv nasilja i uznemiravanja (2019) ILO C190.

Naime, Međunarodna organizacija rada (ILO) je dana 21. lipnja 2019. godine značajnom većinom usvojilaKonvenciju protiv nasilja i uznemiravanja iz 2019. (br. 190)i pripadajućuPreporuku (br. 206). Konvencija ima za cilj regulirati i zabraniti nasilje i uznemiravanje u svijetu rada, uključujući i rodno uvjetovano nasilje, a koje se događa tijekom rada, povezano je sa radom ili proizlazi iz njega, osigurati odgovarajuće mjere za prevenciju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada te mjere nadzora i sankcija.

Letak Kampanje možete preuzeti ovdje.