Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

IZVJEŠĆE O OSOBAMA S INVALIDITETOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

Ovogodišnje izvješće o osobama s invaliditetom sadrži prikaze općih socidemografskih parametara te podatke o vrstama oštećenja i oštećenjima funkcionalnih sposobnosti za Republiku Hrvatsku te za svaku županiju zasebno

Prema procjenama UN problem invalidnosti je mnogo rašireniji nego što se inače misli: od deset stanovnika svake zemlje bar je jedan u izvjesnoj mjeri s invaliditetom.

Raspolaganje odgovarajućim podacima o invaliditetu preduvjet je za planiranje odgovarajućih preventivnih mjera i donošenje programa za osobe s invaliditetom. Uostalom, unapređenje razine zdravlja pučanstva ima za cilj i dodavanje života godinama, odnosno povećanje broja godina života bez bolesti i invaliditeta. Hrvatska je prepoznajući taj problem donijela Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN 64/01), koji propisuje način prikupljanja, obrade i zaštite tajnosti podataka o osobama s invaliditetom. Registar se vodi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, a počeo je s radom 2002. godine. Prema navedenom Zakonu invaliditet je trajno ograničenje, smanjenje ili gubitak sposobnosti (koje proizlazi iz oštećenja zdravlja) neke fizičke aktivnosti ili psihičke funkcije primjerene životnoj dobi osobe i odnosi se na sposobnosti, u obliku složenih aktivnosti i ponašanja, koje su općenito prihvaćene kao bitni sastojci svakodnevnog života.

Ovogodišnje izvješće o osobama s invaliditetom sadrži prikaze općih socidemografskih parametara te podatke o vrstama oštećenja i oštećenjima funkcionalnih sposobnosti za Republiku Hrvatsku te za svaku županiju zasebno. Sve obrade iz ovog izvještaja rađene su sa stanjem na dan 9. rujna 2021. godine.

Izvješće možete preuzeti ovdje.